ยื่นเอกสารขอรับรองเครื่องหมายฮาลาล

คลิกที่นี่

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล โดยเอกสารที่ Upload จะถูกส่งต่อไปยังสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (www.cicot.or.th) เพื่อดำเนินการรับรองฮาลาลตามระบบ

ติดต่อเรา

ที่อยู่:
เลขที่ 45 หมู่ 3 ถนนคลองเก้า แขวงคลองสิบ ถนนคลองเก้า แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทรศัพท์:
02 949 4308, 02 949 4114
โทรสาร:
02 949 4250, 02 949 4341

ผู้ประสานงาน

ติดตามสถานะการขอรับรองได้ที่
คุณ สุกัญญา นุ่นสังข์
โทรศัพท์: 02-886-8088 ต่อ 3203
อีเมล์: sukanya@nfi.or.th